Impresum

§ 5 TMG:

Reifen Krieg GmbH
Gewerbestraße 2
36119 Neuhof - Dorfborn

Deutschland

Telefon: +49 6655 / 9162-0
Fax: +49 6655 / 9162-200

E-Mail: info@reifen-krieg.de

Jednatelé společnosti:
Mauro Pessi 

Rejstříkový soud:
Okresní soud Fulda

Registrační číslo:
HRB 5265

DIČ:

DE254438111

Vyloučení ručeni

Ručení za obsahy

Obsahy našich stránek byly vytvořeny s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů však nemůžeme ručit. Jako poskytovatelé služeb jsme podle par. 7 odst. 1 TMG odpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle par. 8 až 10 TMG však jako poskytovatelé služeb nejsme povinováni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo podle okolností zkoumat, zda odkazují na protiprávní činnost. Povinnosti odstraňovat nebo blokovat využití informací podle obecných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Příslušné ručení je tedy možné teprve od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. V případě zjištění patřičných porušení práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít záruku. Za obsahy odkazovaných stránek je vždy odpovědný dotyčný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Odkazované stránky byly v okamžiku zřízení odkazu zkontrolovány na případná provinění vůči právu. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku zřízení odkazu rozeznatelné. Ustavičná obsahová kontrola odkazovaných stránek však není bez konkrétních podkladů ukazujících na porušení práva myslitelná. V případě zjištění porušení práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.

Autorské právo

Obsahy vytvořené provozovatelem stránky a práce na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, upravování, šíření a jakýkoliv způsob zužitkování překračující autorské právo vyžadují písemný souhlas dotyčného autora, respektive výrobce. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé a nekomerční potřeby. Pokud nebyly obsahy na této stránce vytvořeny jejím provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Obsahy patřící třetím osobám jsou takto označeny. Pokud byste přesto narazili na porušení autorských práv, prosím o patřičné upozornění. V případě zjištění porušení práva takové obsahy neprodleně odstraníme.

Ochrana osobních údajů!

Využívání našich webových stránek je zpravidla možné bez zadávání osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách žádány osobní údaje (například jméno, adresa nebo emailové adresy), probíhá to vždy, pokud je to možné, na dobrovolném základě. Tyto údaje nejsou bez výslovného souhlasu předávány třetím osobám. Poukazujeme na to, že přenos dat na internetu (například při komunikaci prostřednictvím emailu) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana dat před přístupem třetí osoby není možná.

Využívání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinné tiráže třetí osobou pro zasílání vysloveně nevyžádaných reklam a informačních materiálů je tímto důrazně zapovězeno. Provozovatelé stránek si v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových emailů, vyhrazují důrazné právní kroky.

Google Analytics, služba analýzy webových stránek

Tato webová stránka využívá Google Analytics, služba analýzy webových stránek společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které tak umožňují analýzu toho, jak webovou stránku využíváte. Informace o tom, jak používáte tuto webovou stránku, vytvořené díky cookies (včetně vaší IP adresy, která je však díky metodě _anonymizeIp() uváděna anonymně tak, aby ji nebylo možné přiřadit ke konkrétnímu připojení) jsou předávány serveru společnosti Google v USA, kde se ukládají. Společnost Google bude tyto informace používat k tomu, aby vyhodnotila vaše používání webové stránky, aby vytvořila hlášení o vašich webových aktivitách pro provozovatele webových stránek a aby mohla vytvářet a poskytovat další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu. Společnost Google v případě potřeby poskytne tyto informace třetím osobám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud tyto údaje zpracovává třetí osoba z pověření společnosti Google. Společnost Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s jinými údaji od společnosti Google. Instalaci cookies můžete zabránit patřičným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebude moci eventuálně využívat všechny funkce v plném objemu této webové stránky. Tím, že používáte tuto webovou stránku, vyjadřujete souhlas se zpracováváním údajů získaných výše popsaným způsobem společností Google za výše popsaným účelem.

V budoucnosti můžete získávání údajů prostřednictvím Google‐Analytics zabránit tím, že si do svého prohlížeče nainstalujete software pro deaktivaci Add‐on (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Použití facebooksocialplugins

Naše internetová prezentace využívá SocialPlugins („pluginy“) sociální sítě facebook.com, provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Pluginy lze rozpoznat podle loga Facebook (bílé „f“ na modrém pozadí nebo značka „vztyčený palec“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook SocialPlugin”. Seznam a vzhled Facebook SocialPlugins naleznete zde: http://developers.facebook.com/plugins.
Když si otevřete webovou stránku s naší internetovou prezentací, která obsahuje takový plugin, naváže váš prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah pluginu je předáván společností Facebook přímo do vašeho prohlížeče a díky němu navázán na webovou stránku. Nemáme proto žádný vliv na objem dat, které společnost Facebook za pomoci tohoto pluginu získává a informujeme vás proto podle našich vlastních znalostí.
Zapojením pluginu obdrží společnost Facebook informaci, že jste si otevřeli odpovídající stránku naší internetové prezentace. Jste‐li přihlášení na Facebook, dokáže Facebook vaši návštěvu přiřadit k vašemu účtu na síti facebook. Pokud využíváte pluginů, například pomocí tlačítka Like nebo umisťování komentářů na zeď, je odpovídající informace z vašeho prohlížeče předána přímo na Facebook a zde je uložena. Pokud nejste členem sítě Facebook, existuje přesto možnost, že Facebook vaši IP adresu zjistí a uloží.         Informace o účelu a objemu sbíraných dat a o jejich dalším zpracování a využití prostřednictvím společnosti Facebook a také o svých právech v této věci a možnostech nastavení na ochranu svého soukromí si, prosím, vyhledejte v pokynech na ochranu osobních údajů společnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Pokud jste členem sítě Facebook a nechcete, aby o vás Facebook sbíral data prostřednictvím naší internetové prezentace a spojoval je s vašimi daty uloženými na síti Facebook, musíte se před návštěvou naší internetové prezentace ze sítě Facebook odhlásit.

Facebook‐Social‐Plugins je rovněž možné blokovat pomocí Add‐ons ve vašem prohlížeči, například pomocí „Facebook Blocker“.