Kariera

Szukasz nowego zawodowego wyzwania?
Czekamy więc na Twoja aplikację.

Proszę stworzyć swoje dokumenty aplikacyjne z największą starannością, zwracając uwagę na ich kompletność.

Liczy się pierwsze wrażenie. Oprócz podania proszę złożyć życiorys w formie tabelarycznej oraz wszelkie posiadane świadectwa dotychczasowej edukacji lub ścieżki zawodowej.

Informacje dotyczące oferty kształcenia

Zdecyduj się na kształcenie, które promuje Twoje silne strony i zainteresowania. Dzięki dużej gotowości do nauki możesz cieszyć się w znakomitej atmosferze pracy możliwością stałego zatrudnienia po zakończonej nauce zawodowej.

Nasza oferta kształcenia:

  • Specjalista logistyki magazynowej

  • Specjalista do spraw zakupów, handel hurtowy i zagraniczny (hurtowy)