Metryka

§ 5 TMG:

Reifen Krieg GmbH
Gewerbestraße 2
36119 Neuhof - Dorfborn

Niemcy

Telefon: +49 6655 / 9162-0
Fax: +49 6655 / 9162-200

E-Mail: info@reifen-krieg.de

Prezes:
Mauro Pessi 

Sąd rejestracyjny:
Sąd Rejonowy Fulda

Numer rejestracyjny:
HRB 5265

Numer EU‐VAT:

DE254438111

Wyłączenie z odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści

Treści naszych stron zostały stworzone z największą troską. Nie ponosimy jednakże odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność treści. Jako dostawca usług zgodnie z § 7 ust.1 TMG jesteśmy odpowiedzialni za własne treści podane na tych stronach zgodnie z przepisami ogólnymi. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako oferent usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania ani sprawdzania przekazanych lub zapisanych informacji obcych, wskazujących na możliwość naruszenia prawa. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostają nienaruszone. Związana z tym odpowiedzialność jest możliwa dopiero od chwili zapoznania się z konkretnym naruszeniem prawa. Po zapoznaniu się z przypadkiem naruszenia prawa niezwłocznie usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za hiperłącza

Nasza oferta zawiera hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za te obce treści. Za treści połączonych stron odpowiedzialność ponosi zawsze oferent lub operator stron. Treści połączonych hiperłączami stron w momencie ich połączenia zostały sprawdzone pod kątem możliwego złamania prawa. W momencie łączenia nie stwierdzono na tych stronach żadnych niezgodnych z prawem treści. Ciągła kontrola treści połączonych hiperłączami stron jest jednak bez konkretnych faktów świadczących o złamaniu prawa nie do przyjęcia. W przypadku otrzymania informacji o złamaniu prawa tego typu hiperłącza zostaną niezwłoczne usunięte.

Prawo autorskie

Treści i dzieła utworzone przez operatora strony na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, obróbka, rozpowszechnianie oraz wszelkie wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody autora. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie dla prywatnego, nie komercyjnego użytku. Jeżeli treści zamieszczone na tej stronie nie zostały stworzone przez użytkownika, przestrzegane będą prawa autorskie stron trzecich. W szczególności jako takie oznaczone zostaną treści stron trzecich. Jeżeli pomimo tego zostanie otrzymana informacja o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią wskazówkę. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu praw, tego typu treści zostaną natychmiast usunięte.

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Jeżeli na naszej stronie wymagane jest podanie danych osobowych (na przykład nazwiska, adresu czy adresów e‐mail). odbywa się to zazwyczaj dobrowolnie. Dane te nie będą przekazywane strono trzecim bez wyraźnej zgody. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. w przypadku komunikacji przez e‐mail) może posiadać luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Wykorzystywanie danych kontaktowych przekazanych w ramach obowiązkowej metryki przez osoby trzecie do przesyłania nie zamawianych reklam i materiałów informacyjnych jest surowo zabronione. Użytkownicy stron zachowują jednak wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład poprzez pocztę typu spam.

Google Analytics, usługi analizy sieciowej

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieciowej Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies“, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, umożliwiające przeprowadzanie analizy wykorzystania strony internetowej. Informacje wytwarzane przez cookie dotyczące wykorzystywania tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP, który jednak pozostaje anonimowy dzięki metodzie _anonymizeIp(), dzięki czemu nie ma możliwości przyporządkowania połączenia) są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje do oceny wykorzystywania przez Państwa tej strony internetowej celem sporządzania raportów o aktywności sieciowej przez użytkowników sieci oraz celem realizacji usług związanych z wykorzystaniem strony i internetu. Również Goole może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to zgodne z prawem lub jeżeli te strony trzecie zajmują się przetwarzanie danych na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Przez korzystanie z tej strony zgadzają się Państwo na przetwarzanie podanych danych przez Google w opisany uprzednio sposób i do podanych celów.
Można zapobiec przed pobieraniem danych przez Google‐Analytics w przyszłości instalując dodatek dezaktywacyjny (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) dla swojej przeglądarki.

Wykorzystywanie facebooksocialplugins

Nasza obecność w internecie wykorzystuje SocialPlugins (“wtyczki”) sieci społecznej facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Wtyczki można rozpoznać po logo Facebook (biała litera „f“ na niebieskiej płytce lub znak „kciuk w górę“) lub po dodatku “Facebook SocialPlugin”. Lista i wygląd Facebook SocialPlugins zostały przedstawione w tym miejscu: http://developers.facebook.com/plugins.
Po wywołaniu strony internetowej naszej obecności w sieci zawierającej taką wtyczkę. Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Treść wtyczki zostanie przekazana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i stamtąd zostanie włączona w stronę internetową. Nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook pobiera za pomocą tej wtyczki i informujemy Państwa o tym zgodnie ze stanem naszej wiedzy.
Dzięki włączeniu wtyczki Facebook otrzymuje informacje, że wywołali Państwo odpowiednią stronę naszej obecności w sieci. Jeżeli są Państwo zalogowani do Facebooka, Facebook może przyporządkować odwiedziny do Państwa konta Facebook. W przypadku interakcji z wtyczka, na przykład przez naciśnięcie lewego przycisku lub przez wpisanie komentarza, z Państwa przeglądarki zostanie przesłana odpowiednia informacja bezpośrednio do Facebooka i tam zapisana. Jeżeli nie są Państwo członkiem społeczności Facebook istnieje mimo tego możliwość, że Facebook zanotuje Państwa adres IP.

Cel i zakres pobierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook oraz związane z tym prawa i możliwości ustawień służących ochronie sfery prywatności zostały przedstawione we wskazówkach ochrony danych osobowych Facebook pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php. Jeżeli są Państwo członkiem społeczności Facebook i nie chcą, aby Facebook poprzez naszą obecność w internecie gromadził dane o Państwu i łączył je z danymi zapisanymi w Facebook, przed odwiedzeniem naszej strony internetowej należy wylogować się z Facebooka.

Istnieje również możliwość zablokowania Facebook‐Social‐Plugins za pomocą dodatku dla Państwa przeglądarki internetowej, na przykład za pomocą “Facebook Blocker“.